Upravit stránku

Exekuce klesají, ale….

Exekutorská komora České republiky (EKCR) zveřejnila loňské statistiky a počet řízení meziročně klesl v roce 2018 o 41 tisíc případů proti roku 2017 na celkem 821.337 nešťastníků. Ale je to opravdu výhra?

SVJ - NEPLATIČ - PRODEJ

Na včerejším školení Jak zobchodovat zadluženou nemovitost jsme v rámci dražeb probírali novely vybraných zákonů, platných od letoška, dle které má SVJ nárok při prodeji bytu svého neplatiče na 10% z prodejní ceny (v rámci exekuce či insolvence), aby tak pokrylo své pohledávky vůči dlužníkovi. Je zde však velké ALE.

Kdy může exekutor odvrtat zámek?

Máte exekuční dluh a bojíte se návštěvy exekutora. Co když se u Vás objeví na nečekané návštěvě? Kdy tedy exekutor může odvrtat zámek? Řeší to tzv. Instrukce pro vykonavatele (1360/95, vydaná Ministerstvem spravedlnosti) a to konkrétně v článku 26.

Výmaz exekutorského zástavního práva

Někdy se Vám stane, že si kupujete nemovitost, kdy prodávající neměl nejlepší platební kázeň a postihli jej exekuce. Jaké však je překvapení, když jeho dluhy z kupní ceny uhradíte a na listu vlastnictví přesto zůstanou omezení. Co se stalo?

Úspěch vlády v oblasti exekucí

Nedávno mě velmi pobavilo vyjádření předsedy vlády Bohumila Sobotky, že za jeho působení došlo k výraznému snížení pravomoci exekutorů a zvýšení transparentnosti vymáhání pohledávek. No, už tyto dvě spojení si vzájemně dost odporují, ale skutečně se jim povedlo něco tak zásadního?
Nahoru