Upravit stránku

Pod tlakem vydalo GFŘ stanovisko, kde sdělilo: Služby spočívající v ubytování, které jsou zprostředkovány prostřednictvím internetových platforem, považuje finanční správa za ubytovací služby, nikoliv za nájem“.

Co to tedy pro pronajímatele znamená? Pokud mají byt v obchodním majetku a jsou plátci DPH, pak musí z inkasované částky odevzdat 15% daň.

Kdo musí DPH platit?

Pokud jsou podnikatelé, popř. pokud tuto činnost, která má znaky podnikání, provozují, a doposud plátci DPH nejsou, pak si musí hlídat důležitou skutečnost – kdo překročí za 12 po sobě jdoucích měsíců ze zdanitelné činnosti obrat 1 milion Kč, musí se v následujícím měsíci na místně příslušném finančním úřadu nahlásit jako plátce DPH, které bude od dalšího měsíce účtovat.

Má situace pro pronajímatele řešení?

Docela dobrá myšlenka, kterou však člověk lehce obejde. Jak já bych to udělal, pokud bych se Airbnb zabýval? Lehce. Vždy na 3 měsíce bych pronajímal svoji nemovitost někomu z rodiny a on by ji přes platformu podnajímal krátkodobě dál. Tím bychom se udrželi pod ročním obratem jeden milion a všichni doma by byli spokojeni.

Tak hodně štěstí všem fanouškům sdílené ekonomiky.

Nahoru