Upravit stránku

Nic bourat nemusíte, na vše myslí občanský zákoník v §1087, kde se uvádí, že zasahuje-li trvalá stavba zřízená na vlastním pozemku jen malou částí na malou část cizího pozemku, stane se část pozemku zastavěného přestavkem vlastnictvím zřizovatele stavby (neplatí, nestavěl-li v dobré víře).

Zákon uvádí, že kdo stavěl v dobré víře, nahradí vlastníku pozemku, jehož část byla zastavěna přestavkem, obvyklou cenu nabytého pozemku.

Přestavek tedy myslí na situace, kdy nedopatřením dojde v dobré víře k posunutí stavby na sousední pozemek, aniž by toto kdokoli v průběhu stavby věděl. Legalizace proběhne kolaudací a poté je třeba situaci se sousedem vyřešit. Buď dohodou anebo žalobou na zřízení přestavku na místně příslušný okresní soud.

Jediným problémem zde je samotná definice malé části. Občanský zákoník toto výslovně neupravuje. V současnosti se tedy vyčkává na judikáty (potvrzovací rozhodnutí soudu vyšší než nejnižší instance). Já osobně se domnívám, že ta část by měla být maximálně v jednotkách procent.

Pokud se chcete k tématu dozvědět více, přihlaste se na mé otevřené školení Právo a nemovitosti ZDE.
Nahoru