Upravit stránku

Jak šly informace v čase:

 

První příslib 29.3. pořad Partie na TV PRIMA - ZDE

 

29.3. vyšla na webu MFČR tato tisková zpráva, ve které ministryně přislibuje, že k projednání dojde v termínu od 6. do 10.4. - ZDE
Tato zpráva následně ze stránek MFČR zmizela.  ZDE

 

 

Následně 31.3. tato zpráva s formulací: „Další podrobnosti představí Ministerstvo financí v následujících dnech.“ ZDE

 

14.4. s aktualizací 22.4., uvedeno, že 20.4. projednala NERV, dle jejich slov to experti neodmítli. ZDE

 

Výsledek jednání nastínila paní ministryně na tiskovém konferenci 23.4. jejíž záznam Vám přinášíme:

 

Tisková konference 23.4.2020  a vystoupení pan ministryně financí A. Schillerové

Máme prakticky již celý měsíc nejistoty, zdali daň z nabytí zrušena bude, či nikoliv. Pan předseda poslaneckého klubu ODS Stanjura v pořadu Události komentáře minulý týden upozornil paní ministryni na zamrzání realitního trhu. Ta následně uvedla jasný příslib, že daň bude zrušena retrospektivně, pro vklady do KN již od prosince minulého roku, tak, aby se platba daně netýkala osob, které ji měly splatnou k 31.3.2020 (platba daně je splatná do 3 měsíců od prvního dne po měsíci, kdy byl proveden vklad do KN). Problém však zůstává v tom, že se jedná pouze o slib a nikdo neví, zdali to následně nebude jinak. Občané se mají chovat dle slibů, nebo dle zákonů?

Schillerová vs. Stanjura

Problémy, které situace aktuálně vyvolává:

  • Nevkládají se kupní smlouvy do katastru nemovitostí u již dohodnutých a připravených obchodních případů. Již podané kupní smlouvy z KN berou klienti zpět s motivací opětovného zavkladování až po přijetí zákona o zrušení daně z nabytí.
  • U klientů, kteří se rozhodují zakoupit nemovitost: 4% z kupní ceny je tak zásadní finanční částka, že v konečném efektu vede k rozhodnutí, zdali nemovitost koupit, či nikoliv. Aktuálně tedy nečiní rozhodnutí ke koupi a vyčkávají!
  • U klientů prodávajících nemovitosti: v aktuální situaci, kdy se zpomaluje trh, vede tato nejistá situace ohledně daně z nabytí k rozhodnutí nenabízet nemovitost k prodeji do doby rozhodnutí, jak to s daní nakonec bude. Jinak by pro prodej vlastníci museli snížit prodejní cenu, což by vedlo logicky ke sníženému výnosu.

 

Ještě určitě stojí za připomenutí, že část klientů uvěřila paní ministryni a pod tímto příslibem vložila kupní smlouvy do katastru nemovitostí, s očekáváním, že daň již hradit nebudou.

 

 

Paní ministryně Alena Schillerová ve svých prohlášeních několikrát uvedla, že zrušením daně z nabytí nemovitostí chce rozhýbat realitní trh, respektive zabránit jeho zamrzání. Měsíc trvajícím příslibem však vrhla celý trh do obrovské nejistoty a zapříčinila tak pravý opak.

 

Žádáme tedy o okamžitou nápravu celé situace urychlením projednání na vládě ČR a následně urychlené předložení k legislativnímu procesu.

 

 

V Praze 29.4.2020.

 

Robert Hanzl

Generální ředitel NEXT REALITY

Člen Asociační rady Asociace realitních kanceláří ČR

Předseda sekce realitního zprostředkování Hospodářská komora hl. města Prahy

Nahoru