Upravit stránku


Jelikož mi plno z Vás píše či volá, tak souhrn k nejčastějším dotazům zde:

1. Daň z nabytí vždy platí nabyvatel čili kupující.
2. Smluvní strany se nemohou ve smlouvě dohodnout, že to bude jinak!
3. Zrušil se institut ručitele - dříve, když prodávající neuhradil daň, ručil a uhradil ji kupující. Nově prodávající za kupujícího neručí.
4. Zákon platí od 1.11.2016 a účinný je na smlouvy, podané na katastr nemovitostí k tomuto datu. Rozhodný tedy je vklad. Pokud tedy někdo má v šuplíku smlouvy podepsané 10. října loňského roku, je z daňového hlediska jedno, jak se smluvní strany dohodly, protože plátcem daně bude beze sporu kupující.
5. Nové dokončené stavby a bytové jednotky jsou při prvním prodeji automaticky osvobozeny. Ale podmínkou je, že jsou způsobilé užívání.
6. Rozestavěné stavby - právně od 1.1.2014 s účinností nového Občanského zákoníku sice již vzniknout nemohou, ale z dřívějška je stále občas vidíme - osvobozeny při převodu již nebudou.

Změn je tam ještě trochu více, ale tyto považuji za hlavní. Komplet vše budeme určitě probírat na mých školeních, na které už se těším.
Nahoru