Upravit stránku

Paragraf 4 odst. 1. písm. a) zákona o daních z příjmů říká, že pokud měl prodávající v nemovitosti trvalé bydliště alespoň 2 roky, pak je osvobozen od daně z příjmů při prodeji.

Jak se to dokazuje

Trvalé bydliště není trvalý pobyt dle správního řádu, ale řídí se občanským zákoníkem, a je to místo, kde člověk skutečně žije. Generální finanční ředitelství na to má vlastní definice, a ta říká, že to je
„místo, kde má poplatník stálý byt za okolností, z nichž lze usuzovat jeho úmysl trvale se v tomto bytě zdržovat“


A jak se to dokazuje?

Je to jednoduché:

  • co nejvíce dokladů s Vašim jménem a adresou objektu, kde „tvrdíte“, že jste měli trvalé bydliště;
  • Vaše čestné prohlášení;
  • svědectví (sousedi, kamarádi atd.)

Jak to funguje v praxi

V praxi to funguje tak, že do daňového přiznání teď nic neuvedete, ale finanční úřad ví, že jste obchod provedli. A má 3 roky na to, aby Vás vyzvali k tomu, abyste doložili, proč jste to nepřiznali.

Jen pozor, pokud částka, která tvoří osvobozený daňový základ, přesáhne 5 milionů Kč, tak nově toto musíte do daňového přiznání uvést jako osvobozený příjem. Aby měl stát přehled ….

Čert a Andrej totiž nikdy nespí!

Nahoru