Upravit stránku

Co to je věcné břemeno

Dle nového občanského zákoníku je to služebnost anebo reálnost. Znamená to povinnost něco konat, něco strpět či něčeho se zdržet. Klasickým příkladem je služebnost užívání či služebnost přístupu.

Jak vzniká

Zákon pamatuje na tyto způsoby vzniku:

  •   písemnou smlouvou,
  •   ze závěti,
  •   dohodou dědiců,
  •   rozhodnutím příslušného orgánu (stavební úřad, soud, pozemkový úřad),
  •   ze zákona,
  •   výkonem práva (vydržením)

Jak je to s daněmi

A teď to hlavní. Oceňování práv odpovídajících věcným břemenům upravuje zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění p.p.,  konkrétně v § 18.
Právo odpovídající věcnému břemeni (zákon stále používá tento pojem, ačkoli NOZ jej již nezná) se oceňuje výnosovým (příjmovým) způsobem na základě ročního užitku ve výši obvyklé ceny. Zjištěný roční užitek se násobí počtem let užívání práva, nejvýše však pěti let. Patří-li právo určité osobě na dobu jejího života, oceňuje se desetinásobkem ročního užitku. Nelze-li cenu zjistit podle předchozích odstavců, oceňuje se právo jednotnou částkou 10.000 Kč.

Výjimku tvoří dědictví, kdy se toto pravidlo nepoužije.

V případě, že oprávněná osoba není s osobou povinnou, tzn. tou, která věcné břemeno zřizuje, v příbuzenském vztahu dle NOZ, pak je třeba dle výše uvedeného uvést zřízení služebnosti jako nepeněžní příjem dle §10 zákona o daních z příjmů do ročního přiznání k dani z příjmů a zdanit 15%.

V praxi je to takto – kamarád Vám zřídí služebnost průjezdu přes jeho pozemek k Vám domů. Necháte si od znalce udělat odhad hodnoty tohoto břemene a toto uvedete do daňového přiznání za rok, kdy Vám byla služebnost (břemeno) zřízena.

veškeré daně s Vámi rád rozeberu na svých otevřených  školeních Insolvence a daně, kdy zhruba za hodinku nám začíná poslední předprázdninový kurz. Koncem srpna výpíši další termíny a tyto si můžete hlídat na www.rvicr.cz.
Nahoru

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti