Upravit stránku

U nemovitostí, kde byla dražba nařízena na základě exekučního titulu (rozhodnutí soudu) po novele OSŘ, platné od 1.1.2013 lze uplatnit předražek. To znamená, že do okamžiku nabytí právní moci usnesení o příklepu může každý nabídnout cenu minimálně o 25% vyšší. Má to 2 podmínky – oznámit to písemně exekutorovi a zároveň k němu celou nabídnutou cenu složit.

Vydražiteli to exekutor oznámí datovou schránkou anebo poštou - a vydražitel má 3 dny od doručení na to, aby sdělil, že předražek dorovnává. Pokud jej dorovná, tak po uplynutí lhůty pro nabytí právní moci usnesení o příklepu jej už nikdo neohrozí a on doplatí dorovnanou cenu v původní lhůtě, stanovené v příklepu.

A samozřejmě nejlepší je příklad z osobní praxe, takže sem s ním.

Na serveru exekučních dražeb jsem si v únoru našel dražbu pozemku – půl hektaru orné půdy – v obci Těchlovice nad Labem. Sice maličká věc, ale to mi nevadí. Zaujala mě nízká vyvolávací cena – kolem 10,-Kč/m2. Protože lokalitu znám, už jsem tam něco měl, tak jsem věděl, že minimální prodejní cena za ornou půdu je tam 25,-Kč/m2, ale dá se prodávat i lehce nad 30,-Kč/m2, což vím z osobní zkušenosti.

28. února proběhla dražba a já vydražil za krásných 11,91 Kč/m2 s daní. Což při rychlé otočce za 25,-Kč/m2 udělá na zisku příjemných 64 tisíc korun, takže zhodnocení přes 100% při investici cca 6-8 měsíců maximálně. Krásná práce.

Bohužel, než nabylo Usnesení o příklepu právní moci, všimli si této ukončené dražby jiní obchodníci a nabídli exekutorovi, že dají více. Čili, že uplatňují tzv. předražek.  To znamená, že dají minimálně o 25% více. No a jeden z nich šel dokonce na cenu 87.100,-Kč (18,30 Kč/m2 s daní), což mě nepotěšilo. Každopádně, po skončení lhůty 15 dnů mi exekutor poslal přípis (viz. první příloha), kdy mi oznámil, že byl nabídnut nejvyšší předražek 87.100,-Kč a že mám (pouhé) 3 dny od doručení do datové schránky na to, abych napsal – dorovnávám či nikoli.

Dal jsem si cenu do své výpočtové tabulky a při prodeji za 25,-Kč/m2 to stále vychází na zhodnocení přes 30%  za 6-8 měsíců, než to prodám. Původně jsem do dražby šel s tím, že moje psychologická cenová hranice byla 20,10 Kč/m2 s daní.

Pokud bych šel na prodej kolem 30,-Kč/m2, což nakonec půjdu, tak to přinese skoro celý původně plánovaný zisk. Proto jsem exekutorovi ve stanovené lhůtě oznámil, že dorovnávám a tím se stanu majitelem pozemku (viz. druhá příloha).

Škoda je v tom, že kdybych prodával za 30,-Kč/m2 a koupil bez předražku, byl by zisk krásných 89 tisíc. Takto se poníží na necelých 58 tisíc, ale je to pořád krásná práce. Protože jak mi vždy říkal můj děda – pamatuj si, lepší malý kšeft než velká lopata. A tím se řídím celý život.

Nahoru