Upravit stránku

Tisková zpráva je bez jakéhokoli mého komentáře e její znění je zde:

Prohlašujeme s nejvyšší závažností, že dosluhující soudní exekutor Tomáš Vrána, od něhož má
Lukáš Jícha převzít 1. dubna přerovský exekutorský úřad, jedná od pondělí 14. března
výhradně na vlastní pěst a odpovědnost. Tomáš Vrána od pondělí 14.3. se svými zaměstnanci
nekomunikuje a do budovy úřadu nedochází.
Mimo jiné i z tohoto důvodu ve čtvrtek 17. 3. převzal vedení Vránova exekutorského úřadu
soudní exekutor René Mohyla, který je dlouhodobě Vránovým zástupcem. Hlavním úkolem
Reného Mohyly je zajistit klidné a bezproblémové předání úřadu nově jmenovanému
exekutorovi Lukáši Jíchovi. René Mohyla, Lukáš Jícha a všichni zaměstnanci exekutorského
úřadu jednají v naprosté shodě.
Za nejdůležitější v tomto okamžiku považujeme bezpečné zajištění peněžních prostředků na
vymáhacích účtech exekutorského úřadu. Výše těchto prostředků činí zhruba 300 milionů
korun a nejde o peníze, které by patřily soudnímu exekutorovi. Ve snaze ochránit tyto finanční
prostředky maximálně spolupracujeme s orgány činnými v trestním řízení, s Finančně
analytickým útvarem Ministerstva financí České republiky a s Exekutorskou komorou České
republiky.
V současné době máme velmi závažné a fakty podložené podezření, že snaha vyvést částku
cca 300 milionů korun mimo dispozici exekutorského úřadu je jedním z hlavních cílů
organizovaného a dobře připraveného nájezdu na exekutorský úřad. Tento promyšlený útok
vede samotný odstupující exekutor Vrána v součinnosti s jeho partnery ze společnosti C.M.B.
CZ Facility. Stopy od společnosti C.M.B. CZ vedou k osobě Mgr. Ing. Ivo Haly, insolvenčního
správce vytunelovaného Metropolitního spořitelního družstva. Podle dostupných informací
bylo ve čtvrtek převedeno právo disponovat s prostředky na těchto účtech na Jiřího Bílka a
Jana Zaorálka. O tomto jsme informovali orgány činné v trestním řízení.
Upozorňujeme všechny subjekty, s nimiž Tomáš Vrána v současné době jedná ve věcech
souvisejících s činností exekutorského úřadu, že je velmi pravděpodobné, že tyto úkony
Tomáše Vrány mohou být následně prohlášeny za neplatné, neboť by mohly být nástrojem
k dokonání výše uvedené závažné trestné činnosti.
Co se týče vlastního provozu exekutorského úřadu, ten probíhá normálně. Všichni
zaměstnanci vykonávají svou obvyklou práci.“

Nahoru