Upravit stránku

Zákon o DPH obecně pojímá finanční činnost a její zprostředkování jako osvobozené od DPH. Finanční činností se myslí třeba poskytnutí úvěru či uzavření pojistné smlouvy. Zprostředkování této činnosti je primárně dle zákona od DPH osvobozeno, ale již to neplatí vždy. Pohled na makléře je ze strany GFŘ trojí:
 

  1. jedná-li se pouze o činnost tzv. prostého zprostředkovatelem tzn. osoby, která pouze v rámci své činnosti zprostředkovává úvěry a pojistky, pak jsou provize z této činnosti od DPH OSVOBOZENY;
  2. jedná-li se o činnost tzv.  nadřízeného zprostředkovatele, který kromě činnosti prostého zprostředkovatele tvoří i síť (má pod sebou další  makléře, ze kterých dostává tzv. superprovizi), pak je rozhodná ta činnost, která je převládající. GFŘ uvažuje tak, že tvorba sítě je plněním podléhajícím DPH, proto tedy je třeba hlídat, kdy tento příjem u daňového poplatníka přesáhne 50% vše příjmů z „finanční činnosti“ a pak se k DPH přihlásit;
  3. jedná-li se pouze o vedení obchodní sítě zprostředkovatelů, kdy poplatník nedělá přímé obchody, pouze řeší síť, pak je tento příjem jednoznačně ZDANITELNÝM PLNĚNÍM.

Je třeba pamatovat na to, že plátcem DPH se stanete tehdy, pokud úhrn zdanitelných příjmů za 12 po sobě jdoucích měsíců přesáhne milion korun.

Chcete-li se dozvědět více, tak toto téma probírám na školeních Insolvence a daně a ?Realitní zákon? - blíže ZDE.

 

Nahoru