Upravit stránku

Konkrétní dotaz:

Mohu já jako občan, který zdědil pozemek a rozparceluji jej na 5 dalších, abych je mohl

prodat, nicméně musím zbudovat nějaké sítě, nicméně nevím, zda se mohu dostat

do pozice, že moje počínání bude považováno za ekonomickou činnost ve smyslu

§ 5 zákona o DPH, i když to byla jen jednorázová činnost k prodeji zděděného pozemku?

Poskytl jsem příspěvek na prodloužení sítí (vody a kanalizace), na všechny projektové práce,

poplatky za územní a stavební řízení a příslušnou daň. Nyní jsem jedním z investorů

komunikace, kterou po dokončení předáme spolu s ostatními investory městu. Pozemky

prodané k dnešnímu datu na zaplacení celé komunikace a veřejného osvětlení nestačí

a budu muset v letošním roce prodat další pozemky, protože stavba silnice a veřejného

osvětlení stále pokračuje, v letošním roce proběhne fakturace a nechci zůstat nikomu

nic dlužen. K tomu potřebuji mít jasno, zda budou prodeje pozemků podléhat platbě DPH

nebo nikoli. Prodávám svůj osobní majetek a prodej pozemků není mou podnikatelskou

činností.

 

Generální finanční ředitelství odpovídá:

Jestliže se bude jednat o pouhý výkon vlastnického práva a příležitostné dodání pozemku,

nelze prodej považovat za ekonomickou činnost dle § 5 zákona o DPH.

 

ALE

Ve Vámi popsaném případě jste uskutečnil ještě další činnosti než samotnou parcelaci a

prodej pozemků. A to výstavbu sítí, chodníků, osvětlení atd. nebo jste se podílel na jejich

uhrazení, nicméně i běžný obchodník je zavázán stejně. Prodeje vlastního majetku ve

Vašem případě nejsou nahodilé nebo jednorázové, ale uskutečňují se patrně kontinuálně.

Prodejpředmětných pozemků je ekonomickou činností, přičemž byste měl sledovat obrat za

prodej předmětných pozemků a při překročení obratu (1 mil. Kč) byste se měl registrovat k DPH.

 

Takže pozor na to. Po skončení měsíce, kdy jste splnili obrat se musíte do 15. dne zaregistrovat

na místně příslušném úřadu a od dalšího měsíce jste plátcem DPH.

 

 

Toto není pouze ilustrační foto, ale oba pozemky (č. 2267/3 a 2267/4) v Dolních Ředicích u Pardubic vlastníme, tak pokud chcete bydlet v klidné lokalitě mezi Pardubicemi a Hradce Králové, napište mi na můj email.
Nahoru