Upravit stránku

Posuzování příjmů a jeho dokladování:
o Příjem ze závislé činnosti akceptujeme ve výši 100% průměru za 12 měsíců tzn. nově včetně diet, bonusů, variabilní složky mzdy, atd.
o Rušíme povinnost dokladování výpisu z účtu při pracovním poměru trvajícím více než 6 měsíců
o Příjmy z podnikání - 100% základu daně z příjmu bez ohledu na způsob uznávání nákladů (řádek 37 z DP)
o Smlouvy na dobu určitou – stejný zaměstnavatel min. 2 roky, akceptujeme příjem jako u smluv na dobu neurčitou (dtto u agenturního zaměstnání v rámci ČR)
o Zlepšili jsme pravidla pro uznávání souběhu více příjmů, invalidního důchodu, dohody o pracovní činnosti
o Zjednodušili jsme výpočet provizních příjmů pro poradce třetích stran

Účel - Výstavba
o Všechna čerpání až do výše 100% LTV dle aktuální hodnoty
o Možnost čerpat dodatečné prostředky až 500 tis. Kč spolu s 1. čerpáním

Daň z nabytí nemovité věci (pozn. tato banka o ní stále hovoří jako o dani z převodu nemovitostí, což už od 1.1.2014 neplatí, ale k nim na centrálu tato informace ještě nedorazila)
o Financujeme daň z nabytí nemovité věci jako jeden z účelů úvěru
o Financování se počítá do výše produktového LTV

Celkem to znamená, že kdo pracuje alespoň rok a dostával i nějaké odměny, cestovné apod., tak se mu vše započítává do příjmů. Bohužel, u podnikatele to ve většině případů zůstává jak bylo, čili banka bere to, co podnikateli – fyzické osobě – zůstane po odečtení paušálu (většinou 60%).

A jak již všichni víme, od 1.11. 2016  platí daň z nabytí kupující, proto banky toto akceptují a automaticky berou daň jako součást kupní ceny a úvěr dají i na její úhradu.

P.S. kdyby chtěl někdo vědět, co to je to uvedené LTV, tak to je z angličtiny (Loan to value) – „úvěr k hodnotě“. Prostě ti naši bankéři chtějí být neustále chytří a poplatní svým zahraničním chlebodárcům, tak místo, aby lidem normálně řekli, že výše úvěru se bere jako procentní poměr mezi poskytnutým úvěrem a hodnotou nemovitosti, tak tomu říkají LTV a tváří se na lidi, že jsou hloupí, že to neznají. A přitom oni sami kolikrát taky nevědí, co to vlastně znamená

Nahoru