Upravit stránku

Ano, koná správně. IS nemůže po prodeji udělat zástavu bance kupujícího. Jinými slovy, pokud už podepsal kupní smlouvy a vložil je na katastr nemovitostí, nemůže následně podepsat zástavní smlouvy pro úvěrující banku kupujícího.

Zpeněžení majetku má účinky nejen na existenci a zánik zástavních a jiných práv, ale mj. i na samotné dispoziční oprávnění IS, které zpeněžením věci zaniká. To znamená, že IS dále s nemovitostí již nemůže nic dělat – není k tomu zákonem oprávněn.

Banka tedy nemůže po IS požadovat podpis zástavní smlouvy. Hypotéku je potřeba vždy řešit dopředu, aby byla pravidla hry jasně daná.

P.S. v praxi jsem už narazil na případy, kdy zástavní smlouvy IS i tak podepsal. Vidina odměny 9% + 5% na náklady, je samozřejmě obrovská. Ovšem je třeba si uvědomit, že se jedná o neplatný právní úkon, za který by v budoucnu mohl nést následky.

Nahoru