Upravit stránku

tak nedávno nejmenovaný kolega (říkejme mu třeba Michal z Berouna) narazil na pěkný případ, lépe řečeno šlamastyku. Paní v r. 2011 začala tušit, že to s její finanční kondicí není nejlepší. Darovala tedy byt dceři a na podzim 2015 na sebe podala návrh na insolvenci. Nyní se byt z dcery prodává na nového kupující a insolvenční správce převod zablokoval. Proč?

§242 odst. 2., 3. Insolvenčního zákona říká, že pokud někdo úmyslně zkrátil práva věřitele tím, že převedl majetek na příbuzného, může toto insolvenční správce napadnout zpětně posledních 5 let před podáním návrhu zahájením insolvenčního řízení!!!!

Jak to tedy udělat správně?

Využít ustanovení §984 Občanského zákoníku, kdy se nemovitost (nemusí být ani od legálního majitele – lze to i od „zloděje“) nabyde za úplatu, v dobré víře a od osoby zapsané v LV. Kdyby tedy zmiňovaná dcera prodala rychle byt třetí osobě (nepříbuznému) za obvyklou cenu, tak ji to stojí 4% daň z nabytí (zde 60.000,-Kč), ale vše by bylo v klidu a nyní by to tato její třetí osoba (třeba kamarádka z dětství) prodala Michalovu kupci. Takhle jim insolvenční správce sebere z prodeje asi 700.000,-Kč…

Řešením je tedy vždy nemovitost v souladu s NOZ převést na osobu nepříbuznou (ani ne na ekonomicky spjatou) a za obvyklou cenu. Ta to ji získá v dobré víře (ve veřejný seznam – tedy čisté LV) a dle jednoho s posledních nálezů Ústavního soudu ji to už nikdo nevezme.

Nahoru