Upravit stránku

Velkou radost mi udělalo Rozhodnutí Nejvyššího soudu – rozsudek 29 Cdo 460/2017, ze dne 31.7.2017.

 

Soud cituje, že pohledávky žalobců (v tomto případě dětí, zastoupených advokátem) z titulu výživného jsou podle § 169 odst. 1 písm. e) zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona), pohledávkami postavenými na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou, které se podle § 169 odst. 2 insolvenčního zákona uspokojují v plné výši kdykoli po rozhodnutí o úpadku.

 

Spor, táhnoucí se již od roku 2013 tak díky tomuto výroku bude tzv. precedentním rozhodnutím pro všechny další podobné případy, kdy si chytrák bude myslet, že na alimenty vyzraje tak, že na sebe podá insolvenční návrh. Soudcům tleskám!

Nahoru