Upravit stránku

V Česku se ročně vyplácí cca 65 tisíc vdovských důchodů, kdy příjemci jsou v pěti případech ze šesti ženy. Může za to statistika, která říká, že ženy žijí v průměru déle než muži.

Kdo má nárok

Důležitá věc – na vdovský důvod má nárok pozůstalý pouze tehdy, pokud zůstavitel (ten, co zemřel) v době smrti pobíral starobní anebo invalidní důchod. A pozůstalí musel se zůstavitelem uzavřít sňatek, čili smůlu má druh, družka či rozvedený manžel. A co je zarážející, tak nárok nemá ani registrovaný partner.

Jak dlouho se vyplácí

Důchod se standardně vyplácí 12 měsíců. Jsou výjimky, kdy jej lze pobírat i déle – pokud vdovec či vdova, dosáhla důchodového věku a má nárok na starobní důchod. Popř. pokud dosáhla alespoň věku pro vdovský důchod, který je dle předpisů o 4 roky nižší než důchodový věk muže stejného data narození.

O důchod je třeba řádně zažádat na místně příslušném pracovišti České správy sociálního zabezpečení.

Kolik důchod činí

Výše pozůstalostního důchodu je dvousložková. Základní výměr činí pro letošní rok 2 550 korun měsíčně. Procentní výměru pak tvoří 50 % starobního nebo invalidního důchodu, na který měl zemřelý v době smrti nárok.

Nárok na důchod zaniká v případě uzavření nového sňatku.
Nahoru