Upravit stránku

Samozřejmě i zde platí limit. Výše náhrady se vypočítá z celkového objemu pojištěných pohledávek z vkladů jednotlivého vkladatele u dotčené banky nebo družstevní záložny a poskytuje se ve výši 100 % tohoto objemu, maximálně však do výše ekvivalentu 100.000 EUR (2,684 mil. Kč) pro jednoho vkladatele u jedné banky nebo družstevní záložny.

Zákon o bankách zakotvuje od 1. 1. 2016 možnost výplaty zvýšené náhrady za pojištěné pohledávky z vkladů fyzických osob ve výši až 200.000 EUR (5,368 mil. Kč) pro jednu oprávněnou osobu u jedné banky nebo družstevní záložny, pokud jde např. o vklady plynoucí z dědictví, vypořádání společného jmění manželů při rozvodu manželství, prodeje nemovitosti určené k bydlení, odstupného, odbytného nebo odchodného vyplaceného při skončení pracovního nebo služebního poměru, jednorázového vyrovnání z penzijního připojištění se státním příspěvkem nebo doplňkového penzijního spoření nebo pojistného plnění pro případ úrazu, nemoci, invalidity nebo smrti. K takovému vkladu musí dojít během tří měsíců před rozhodným dnem.

Výplatu náhrad za pohledávky z pojištěných vkladů provádí Garanční systém finančního trhu, který také spravuje Fond pojištění vkladů. V praxi se výplaty provedou některou bankou s rozsáhlou pobočkovou sítí. Výplata by měla proběhnout do 15 dnů.

Přeji všem, ať toto nikdy nemusíte řešit.
Nahoru