Upravit stránku

Pokud se Vám stane, že exekutor omylem odveze Vaše věci, máte samozřejmě možnost obrany. Avšak neváhejte, čas běží strašně rychle.

Návrh na vyškrtnutí věci ze soupisu může podat ten, jemuž svědčí právo k věci, které nepřipouští exekuci, a to do 30 dnů ode dne, kdy se navrhovatel dozvěděl o soupisu věci. Tento návrh je nutné podat u exekutora, který věc pojal do soupisu. Pokud to nestihnete, tak máte smůlu.

Následný postup je takový, že pokud exekutor shledá Váš návrh oprávněným, tak rozhodne o návrhu na vyškrtnutí věci, a to do 15 dnů od jeho doručení. Jeho rozhodnutí je neveřejné, čili od stolu.

Pokud by exekutor odmítl vyškrtnutí věci, je povinen Vám sdělit důvod. Vy máte v tom případě 30 dnů na podání vylučovací žaloby k exekučnímu soudu.

Pokud byla věc exekutorem vyškrtnuta ze soupisu, předá Vám ji exekutor bez zbytečného odkladu na místě, kde byla věc zajištěna, říká zákon. Ten taky uvádí, že navrhovatel se může dohodnout s exekutorem na jiném místě předání. V praxi to funguje tak, že Vám přítel Vrána odvezl věci z Mostu k sobě do Přerově, pak rozhodl o vyškrtnutí a do telefonu řekl, ať si pro ten bordel přijedete, aby mu to nestrašilo na dvoře (osobní zkušenost klienta, kterému jsem právě s vyškrtnutím věcí ze spisu u Vrány pomáhal).
Nahoru