Upravit stránku

ANO. Můžete.

Jelikož máte pohledávku řádně doloženou a vymahatelnou, t.č. již po splatnosti, a soused ji uznává (upravuje §2053 NOZ a uznání je třeba mít písemně), čili nerozporuje, můžete motokolo zadržet. .

Motokolo si tedy můžete nechat (zadržet), jako zástavu pro zajištění dluhu. Podmínkou samozřejmě je, že Vám jej dal dobrovolně, čili že jste ho z něj nevylákali lstí, popř. mu jej nezcizili.

Pokud byste se dohodli, nejlépe písemně, můžete motokolo i používat. Nesmíte jej však prodat do okamžiku, než budete mít pravomocný exekuční titul. V tom případě jej vydáte exekutorovi a motokolo prodá on.

Zadržet lze věc, nikoli tedy např. psa (zvíře je živý tvor nadaný smysly, definovaný dle §494 NOZ) či člověka (třeba tchýni).

Nahoru