Upravit stránku

Přišel mi tento dotaz - Můj klient před měsícem koupil nebytový prostor i s nájemcem. Nyní by rád smlouvu vypověděl dle podmínek v nájemní smlouvě uzavřené s původním pronajímatelem uzavřené dne 1. 7. 2013 ve které si odsouhlasili jednoměsíční výpověď. Nájemce s výpovědí zřejmě souhlasí, nicméně odkazuje se na několik paragrafů, ze kterých uvádí, že výpovědní doba činní 6 měsíců. Jak v této záležitosti pokračovat?

Co se týká pronájmu nebytových prostor, tak i když byla smlouva zjevně uzavřena dle zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění p.p. a je stále platná, tak se na výpověď, pokud bude odchylná, budou vztahovat podmínky NOZu, čili zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění p.p., a to s platností od 1.1.2014. Upravují to §2302-2315. Záleží na době smlouvy:

  1. nájem na dobu určitou

Pokud ve výpovědi nebude uveden důvod, pak je neplatná, a výpovědní doba je tříměsíční (§2310 odst. 2.). Důvody jsou dle zákona 2 – hrubé porušení anebo de facto zánik či změna předmětu nájmu (§2309)

Čili řešení:

  1. výpověď dohodou dle smlouvy (i když je ustanovení ve smlouvě neplatné) se lhůtou jeden měsíc, pokud nájemce nesouhlasí pak;
  2. výpověď z Vaší strany s tříměsíční lhůtou, kdy musíte uvést jeden z výše uvedených důvodů
  1. nájem na dobu neurčitou

§2312 je jednoznačný – nájem se vypovídá v šestiměsíční lhůtě. Jediná výjimka je, že má jedna strana vážný důvod, pak se lhůta stahuje na polovinu. Vážný důvod je např. nutnost přestavět objekt z hygienicky neodpovídajících důvodů z Vaší strany, popř. úmrtí druhého společníka ze strany nájemce.

Čili řešení:

  1. výpověď dohodnou dle smlouvy (i když je ustanovení ve smlouvě neplatné) se lhůtou jeden měsíc, pokud nájemce nesouhlasí pak;
  2. výpověď z Vaší strany s šestiměsíční lhůtou, kdy nemusíte uvést důvod;
  3. výpověď z Vaší strany s tříměsíční lhůtou, kdy si musíte vymyslet vážný důvod.

Pokud by smlouva trvala už déle než 5 let, pak je výpovědní lhůta taxativně šestiměsíční, ale to se Vás netýká, Vy ji máte z roku 2013.

Výpovědní lhůta se počítá od začátku následujícího měsíci po měsíci, kdy bude výpověď doručena druhé straně.

 

Nahoru