Upravit stránku

Od 28. února 2017 mohou pronajímatelé požadovat složení jistoty (kauce) v maximální výši trojnásobku měsíčního nájemného. Nadále se do maximální výše jistoty nebudou počítat zálohy na služby, ale i tak je nyní maximální výše jistoty nižší než v době platnosti starého občanského zákoníku (tj. do konce roku 2013), kde pronajímatel mohl požadovat od nájemce složení kauce až do výše šestinásobku měsíčního nájemného, což považuji za rozumné. Nová, maximální výše jistoty se týká pouze nájemních smluv uzavřených od 28. února 2017, popř. kaucí sjednaných po tomto datu, takže kdo už něco pronajímá anebo si něco pronajímá, toho se to netýká.

A to nejveselejší – jak řekla v TV soudružka Marxová důvodem pro snížení maximální přípustné výše jistoty skutečnost, že šestinásobek nájemného je nepřiměřeně vysoký a komplikuje přístup ke standardnímu bydlení spoluobčanům s nižšími příjmy. Čili, přátelé, podporujte ty. co na to nemají. Pronajímejte jim levně své byty, oni Vám zaplatí 1-2 nájmy, pak tam půl roku budou vegetit zadarmo a nakonec Vám všechno rozmlátí. Ale paní ministryně bude spokojená.

Nahoru