Upravit stránku

Tato povinnost vzniká ke dni vydání Usnesení o příklepu. Nabytím právní moci tohoto Usnesení se stáváte vlastníkem avšak ke dni jeho vydání. Což je den, kdy proběhne dražba. Od tohoto dne jste z pohledu SVJ majitelem.

V občanském zákoníku je §1177 a ten říká, že do 1 měsíce od koupě má kupující oznamovací povinnost vůči správci bytového domu.

A jedno upozornění - neplatí zde §1107 o převodu dluhů předchozího majitele, protože příklep není převod vlastnictví, nýbrž přechod. Jsou však některá SVJ, která to na nového majitele zkouší a chtějí po vydražiteli uhradit dluhy předchozího majitele, protože se na ně při rozvrhu výtěžku dražby nedostalo anebo pohledávku vůbec nepřihlásili. To je však nezákonné.

Nahoru