Upravit stránku

Vlastník nemovitosti, který nesleduje katastr nemovitostí, může být poměrně jednoduchým podvodem připraven o svou nemovitost. Možnosti nápravy či získání náhrady jsou v takovém případě velmi omezené. Jedinou účinnou obranou je preventivní dlouhodobé sledování katastru nemovitostí.

Udělat kupní smlouvy, falešné ověření podpisu, dosílku pošty, aby adresát nevěděl, co mu chodí, je vcelku jednoduchá práce.

Vlastník nemovitosti už nemusí být v katastru veden jako majitel a ani o tom neví. Pokud zjistí, že nemovitost už není jeho, tak v takovém případě musí bezodkladně a aktivně jednat. V opačném případě, pokud osoba nesprávně zapsána v katastru jako vlastník převede nemovitost na další osobu, tak ta ji už může nabýt legálně do svého vlastnictví. To potvrdil svým nálezem Ústavní soud.

Vlastník nemovitosti je tak o svou nemovitost fakticky připraven, a to třeba i v případě, že v ní sám dlouhodobě žije. Prostě o tom neví.

Ústavní soud posuzoval případ kupujícího, který koupil nemovitost od osoby zapsané v katastru jako její vlastník. Kupující tak jednal s důvěrou v zapsaný stav, navíc prezentovaný i druhou stranou, podvodným prodejcem. Ústavní soud poskytl ochranu kupujícímu, který jednal na základě údajů potvrzených z veřejné a státem vedené evidence (tj. katastru nemovitostí). Právě katastr nemovitostí je pro kupujícího tradičně prakticky jediná evidence, kterou kontroluje a spoléhá na ni. Jedná se o tzv. veřejný seznam, jehož pravdivost garantuje i občanský zákoník.

Ústavní soudu tak v souladu s NOZ poskytl ochranu poctivému kupujícímu.

Ve své praxi jsem již na tyto případy, bohužel, v poslední době narazil a to zejména u orné půdy, vlastněné staršími lidmi. Ti kolikrát ani nevědí, kde co vlastní. Podvodníci si je najdou v katastru, výše uvedeným způsobem převedou jejich půdu na zahraniční společnost se skrytým vlastníkem (Libanon, Belize) a z ní ji obratem prodají buď někomu z nich anebo volně na trhu. Tím obchod zlegalizují. A lhůty, jak na to přijít je velmi krátká – dle katastrálního zákona de facto jen 2x20 dní (ochrana při nákupu a následném překupu + pár dní při přepisu. Takže za dva měsíce jste legálně bez nemovitosti.

Osobně doporučuji každému buď pravidelně nahlížet přes internet do katastru anebo si za poplatek zřídit hlídání změn a zajistit si tak klidný spánek.
Nahoru