Upravit stránku

Regulovat trh, kde se ročně otočí přes 350 miliard Kč, v cca třiceti paragrafech, podle mě moc nedostačuje. To je totiž nový návrh realitního zákona, který již od roku 2012 připravuje Ministerstvo pro místní rozvoj. Předpokládám, že tento článek budu psát ještě několikrát, protože se návrh bude ještě mnohokrát měnit, ale aktuální stav k 1.1.2017 v připravovaném zákoně je následující.

První dojmy – zklamání. Má pouze 34 paragrafů, plánovaná účinnost je k 1.1.2018. Jak již jsem zde dříve psal na svém FB o odborné způsobilosti, pojištění atd., to vše platí. Zklamala mě definice Smlouvy o zprostředkování. Čekal jsem, že stejně jako v USA bude Zprostředkovatelská smlouva přílohou zákona a bude jasně vymezená a obecně známá, bohužel tomu tak není. Zákon upravuje několik základních bodů a spíše omezuje a ztěžuje práci – jen pro zajímavost:

• bude-li ZS na dobu neurčitou, může ji klient kdykoli vypovědět s 1 měsíční výpovědní lhůtou;
• §24 odst. 2. – pokud klient obejde RK po skončení platnosti smlouvy s tím, že uzavře smlouvu s někým, koho mu RK přivedla, nemá tato nárok na provizi;
• §23 RK defacto nebude mít nikdy (cca 99,9%) nárok na jakékoli vynaložené náklady, pokud nedojde k řádnému uzavření smlouvy

Byla dle očekávání zrušena provize, vázaná na příležitost k uzavření předmětné smlouvy. Nyní na provizi dle zákona bude nárok až v okamžiku uzavření řádné smlouvy (bude-li v ní odkládací podmínka, tak až po splnění této podmínky).

Drábem nad RK a makléři bude Živnostenský úřad a pokuty jsou lahůdkové – třeba, kdo nemá pojištění – pokuta až 1 mil. Kč. Kdo použije k činnosti makléře bez odborné způsobilosti – pokuta až 50 tis. Kč. Prostě samé krásné věci. A pro zajímavost – statutární orgán RK bude muset odbornou způsobilost prokázat taky.

Každopádně nás čeká ještě mnoho připomínek, než bude připravena závěrečná verze, která bude odeslána k připomínkovému řízení Poslanecké sněmovny ČR. A vzhledem k letošním volbám se dá očekávat, že termín 1.1.2018 nemusí zákonodárci vůbec stihnout. Jsou totiž prioritnější zákony, např. o včelařství, velikosti okurek či poslaneckých náhradách. Co je proti tomu 350 miliard Kč za rok? Nic zásadního.

Nahoru