Upravit stránku

Bohužel osobní zkušenost a proto varování pro všechny, kteří vykupují nemovitosti. NOZ mluví v §1793 o tzv. neúměrném zkrácení spotřebitele. Co to je?
Je-li plnění jedné ze stran v hrubém nepoměru k tomu, co poskytla druhá strana, může se tato dožadovat buď zrušení smlouvy anebo doplacení toho, o co byla zkrácena.
Praxe – koupíte byt v hodnotě 2 mil. Kč za 700t Kč a tím výrazně zkrátíte práva spotřebitele (Starý OOZ hovořil o více než polovině, čili 50%). Prodávající může dodatečně (i po předání peněz a převodu nemovitosti) buď odstoupit anebo po Vás bude požadovat dorovnání do plné ceny. Nám se podařilo domluvit odstoupení, ale byly to nervy :)
Starý Rakousko-Uherský Obecný občanský zákoník tomu říkal „ochrana před nedobrým obchodem“.Upravoval to §934 Obecného občanského zákoníku a hovořil o zkrácení práv o více než polovinu.
V naší úpravě bohužel poměr zkrácení chybí, takže se praxe, do prvního soudního judikátu, zatím řídí taky polovinou. Promlčecí lhůta není tříletá, ale speciální, kdy §1795 říká, že toto právo se musí uplatnit do roka od uzavření smlouvy.

A člověk musí za ty léta zkušeností uznat, že na tom něco rozumného fakt bylo a že ta monarchie to s lidmi myslela občas i dobře…

Nahoru