Upravit stránku

Veškeré změny by daly na rozsáhlý komentář, takže nyní jen telegraficky to nejzásadnější. Zákon nově stanovuje maximální výši smluvní pokuty, kterou může věřitel při včasném neuhrazení dluhu účtovat dlužníkovi, a to ve výši 0,1 % denně z neuhrazené částky. Úhrn všech smluvních pokut nesmí přesáhnout 50 procent jistiny (nejvýše 200.000,-Kč).

Samozřejmě, už teď jsou spekulanti napřed, takže našli způsoby, jak toto obejít. Například těmito legálními ujednáními:

• dohodnutý smluvní poplatek za odeslání jedné upomínky při prodlení – 5.000,-Kč
• dohodnutý smluvní poplatek za výpočet smluvní pokuty při prodlení delším jak 3 dny po splatnosti – 8.000,-Kč
• dohodnutý smluvní poplatek za správu v agendě pro dlužné pohledávky v případě nedodržení splatnosti – 6.000,-Kč

Přičemž jednotlivé poplatky se budou opakovat za každé opakované porušení.

Kdo by měl zájem o poutavé čtení zákona, tak úplné znění si můžete přečíst zde.

Nahoru