Upravit stránku

NOZ nám v §59 upravil omezení svéprávnosti na dobu určitou a to maximálně na 3 roky!!!
Ovšem perličkou je, že omezení svéprávnosti se již nezapisuje do občanského průkazu, takže pokud na protistraně na první pohled nepoznáte, že osoba je nesvéprávná a uzavřete s ní smlouvou, pak tato smlouva je absolutně neplatná.
Takže třeba půjčit nesvéprávnému peníze docela zamrzí, co? Smutná je v některých věcech dnešní doba...

Jen pro zajímavost - Obecný Občanský zákoník Rakousko-Uherský (zák. č. 946 z roku 1811), který je základem pro náš dnešní NOZ, definoval nesvéprávného v §21 jako "osobu zuřivou, šílenou a blbou".

Nahoru