Upravit stránku

Nefunguje.

Právě jsem dodělal kupní smlouvu na jeden byt, co prodávám, a dle požadavku hypotečního poradce do vypořádání kupní ceny uvedl tuto větu:

celá kupní cena ve výši 750.000,- Kč (slovy: Sedmsetpadesáttisíc korun českých) bude uhrazena bezhotovostním převodem z úvěru poskytnutého straně kupující od společnosti Hypoteční banka, a.s., identifikační číslo 13584324, se sídlem Radlická 333/150, Radlice, 150 00 Praha 5 (dále jen „Banka“), po předložení návrhu na vklad zástavního práva ve prospěch Banky……

To je za poslední měsíc už čtvrtý případ, kdy banka financuje přes 95% kupní ceny. A určitě to není tím, že každý kupující má v zástavě další nemovitost - to je nesmysl.

Zajímalo by mě, jak dnes ČNB bude na svém zasedání reagovat, ale tak nějak se mi zdá, že to jejich doporučení na to, že banky by měly financovat jen 15% nemovitostí úvěry přes 80% LTV, prostě nefunguje.

Nahoru