Upravit stránku

Každý důchodce, který souběžně pracuje či podnikání má nárok na navýšení důchodu. A není rozhodné, zda z daného příjmu platí navíc důchodové pojištění. Důchod se navyšuje ze základu pro starobní důchod a to o 0,4% výpočtového základu starobního důchodu za každých 360 odpracovaných (či „odpodnikaných) dní. Do dané doby se nezapočítává doba např. pracovní neschopnosti či neplacené volno.

O zvýšení je nutno písemně požádat ČSSZ. Žádost je vyřízena zpravidla do dvou měsíců a jak je již uvedeno výše, lze požádat zpětně, pokud máte od 1. ledna 2010 odpracování alespoň 360 dní.

Nahoru