Upravit stránku

Minimální mzda pro rok 2018 byla stanovena na 12.200,-Kč. Jedná se o částku hrubou, tedy před odečtením daně a pojistného.

 

Průměrná mzda, od které se odvíjí další platby, byla vyhláškou č. 343/2017 Sb., stanovena k 1.1.2018 (po uplatnění přepočítacího koeficientu důchodového zabezpečení) na krásných 29.979,-Kč. Z tohoto – tzv. vyměřovacího základu – se stanoví nové výše záloh na sociální a zdravotní pojištění. Tyto jsou poprvé splatné za leden, tedy zdravotní k 8.2.2018, sociální ke dni podání přehledu o příjmech a výdajích za loňsko.

Záloha na zdravotní pojištění – 2.024,-Kč.

 

Záloha na sociální pojištění – 2.189,-Kč.

Nahoru