Upravit stránku

Bohužel, není veřejně dostupný rejstřík pro běžného občana, kde by si toto ověřil. Navíc bych rád podotkl, že institut přechodného bydliště byl zrušen k 1.1.2000 zákonem č. 133/2000 Sb.

A jak to s pojmem bydliště souhrnně?

Dle zákona známe pojem trvalé bydliště (místo trvalého pobytu). Trvalé bydliště má většina občanů ČR. A to buď tam, kde bydlí anebo tam, kde jej uvádí (ale už tam nebydlí) anebo na radnici či obecním úřadu.

Zákon připouští ještě možnost nemít trvalé bydliště. Tento stav není moc znám a byl původně určen lidem, kteří se hodlali vystěhovat do zahraničí, ale chtěli zůstat občany ČR. V občanském průkazu zkrátka nemáte napsané nic.

Vše upravuje zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel.

A pokud jste zaregistrovali, že obce v poslední době netouží po tom, zapisovat trvalý pobyt na svém úřadu, tak jste si toho všimli správně. Nejen administrativní náročnost, ale třeba i nemožnost transparentního vymáhání poplatků za odvoz odpadů vede k tomu, že se projednává novela zákona, která by zavedla, že do občanského průkazu se bude povinně uvádět skutečné bydliště každého občana.

Nahoru