Upravit stránku

Varianta č. 1.

Bytová jednotka je na základě prohlášení vlastníka spojena i s podílem na bytovém domě, který reprezentuje garážové stání. V tom případě se předkupní právo nenabízí, ovšem tato varianta je obvyklá asi tak ve 3% případů. A to asi ještě přeháním.

 

Varianta č. 2.

Bytová jednotka je vymezena prohlášením vlastníka, a kromě ní majitel samostatně vlastní ještě zvláštní podíl na bytovém domě, který reprezentuje možnost garážového stání uvnitř domu (lze samozřejmě i před domem, kdy by to byl podíl na pozemku, je-li to tak upraveno). Pokud bychom prodávali toto „garážové stání“ samostatně, je nezbytné nabídnout možnost uplatnění předkupního práva všem spolupodílníkům. Ale co když se prodává garážové stání společně s bytem, jak je tomu ve většině případů?

 

Prodej více věcí
Občanský zákoník myslí v §2149 odst. 2. na situaci, kdy prodávající prodává více věcí. A vyjdeme-li z výkladových komentářů k zákonů (např. Svoboda L., Předkupní právo, 1. vydání, 2005, ale i z posledních k aktuální novele Petrov, Výtisk, Beran a kol., Občanský zákoník. Komentář, vydáno 1.6.2017), pak by skutečnost, kdy by byl prodávající nucen nabídnout garážové stání samostatně znamenala, že při prodeji bytu následně prodělá. Tím, že by se garážové stání oddělilo by byl poškozen a z tohoto důvodu je doporučeno, aby bylo nabídnuto uplatnění předkupního práva za celek, tzn. za garážové stání i za byt.

Jak to vypadá v praxi
Pokud prodáváte bytovou jednotku za 1,8 mil. Kč a k tomu za 200 tisíc Kč garážové stání, které reprezentuje spoluvlastnický podíl na domě (či pozemku u domu), nabídněte všem spoluvlastníkům „garážových stání“ předkupní právo na koupi bytu a garážového stání dohromady v úhrnné hodnotě 2,000.000,-Kč.

 

A všichni mají tři měsíce na to, aby uzavřeli kupní smlouvu a uhradili kupní cenu. Pokud práva nevyužijí, či se ho dříve vzdají, lze prodat předmět zájemci, který o něj má zájem.

 

V úterý 6.2.2018 máte možnost diskutovat s odborníky na předkupní právo na webináři, který zdarma pořádá Realitní vzdělávací institut. Stačí se zaregistrovat ZDE.

Nahoru