Upravit stránku

Není. Lhůtu pro přiznání k daním z příjmů totiž neřeší zákon o daních z příjmů, jak by se dalo čekat, ale Daňový řád. Ten v §136 odst. 1. říká, že přiznání se musí podat nejpozději do tří měsíců po uplynutí zdaňovacího období. V praxi to tedy znamená, že poslední zákonný termín nejen k podání přiznání, ale i k zaplacení je 1. duben.

V letošním roce vychází první duben na sobotu, termín řádný pro podání přiznání za rok 2016 je tedy 3. duben 2017. Do toho dne by mělo být přiznání podáno a daň zaplacena.

Ale pozor, zákon dává ještě dodatečnou lhůtu, kdy se nepočítá úrok z prodlení a ani se nedává sankce za pozdní podání daňového přiznání. Tyto restrikce se uplatní až po uplynutí pěti pracovních dnů od zákonné lhůty.

Proto letos, kdy mezní termín máme v pondělí 3. dubna, tak když připočteme 5 pracovních dní, můžete bez obav z postihu od FÚ podat přiznání a zaplatit daň až v pondělí 10. dubna 2017.

Samozřejmě, že kdo má auditora či daňového poradce a toto oznámí na FÚ do 3. dubna 2017, prodlužuje se mu lhůta o 3 měsíce. 
Nahoru