Upravit stránku

Není. Lhůtu pro přiznání k daním z příjmů totiž neřeší zákon o daních z příjmů, jak by se dalo čekat, ale Daňový řád. Ten v §136 odst. 1. říká, že přiznání se musí podat nejpozději do tří měsíců po uplynutí zdaňovacího období. V praxi to tedy znamená, že poslední zákonný termín nejen k podání přiznání, ale i k zaplacení je letos 3. duben.

V letošním roce vyšel 31. březen na víkend, řádný termín pro podání přiznání za rok 2017 je tedy první pracovní den po víkendu či svátku, tj. 3. duben 2018. Do toho dne by mělo být přiznání podáno a daň zaplacena.

Ale pozor, zákon dává ještě dodatečnou lhůtu, kdy se nepočítá úrok z prodlení a ani se nedává sankce za pozdní podání daňového přiznání. Tyto restrikce se uplatní až po uplynutí pěti pracovních dnů od zákonné lhůty.

Proto letos, kdy mezní termín máme v úterý 3. dubna, tak když připočteme 5 pracovních dní, můžete bez obav z postihu od FÚ podat přiznání a zaplatit daň až v úterý 10. dubna 2018.

Samozřejmě, že kdo má auditora či daňového poradce a toto oznámí na FÚ do 3. dubna 2018, prodlužuje se mu lhůta o 3 měsíce. 
Nahoru