Upravit stránku

Občanský zákoník

Nejzákladnější tuzemská promlčecí lhůta je upravena občanským zákoníkem a je tříletá. V případě práva na náhradu škody je snížena pouze na dva roky od možnosti prvního uplatnění nároku, tedy od jejího vzniku (např. škoda na majetku, zdraví či životě).

Stejně tak je dvouletá promlčecí lhůta i u bezdůvodného obohacení, a běží ode dne, kdy se poškozený dozvěděl o škodě a o tom, kdo za ni zodpovídá. Byla-li škoda způsobena úmyslně, pak se promlčecí právo uplatní až za deset let.

Pokud se Vám ztratí zásilka při přepravě, pak právo z přepravy se promlčí za jeden rok.


Desetiletá promlčecí lhůta
Pokud v daném sporu pravomocně rozhodne soud, nárok na uplatnění rozsudku například prostřednictvím exekučního řízení se promlčí až za 10 let. A pozor - stejná promlčecí doba platí také pro případ, kdy dlužník pohledávku písemně uzná. Součásti uznání dluhu musí být nejen důvod vzniku pohledávky, ale i její výše. Takže jeden podpis a ze tří let je najednou deset.
 

Jak soud přihlíží k promlčení

Soudu nepřísluší přihlížet k promlčení, pokud na to není povinnou stranou upozorněn. Tedy, pokud dlužník nepodá námitku promlčení, soud bude v dané věci konat i když je nárok dle zákona promlčen.

Další zajímavé lhůty
Vymáhání pojistného ze strany zdravotních pojišťoven či Okresní správy sociálního zabezpečení přestane až po desetiletém promlčení. Pokud jste dostali třeba pokutu za vysokou rychlost ve správním řízení, pak na toto řízení se vztahuje šestiletá promlčecí doba.

No, a pokud jste někoho neúmyslně zabili, tak se budete bát 15 let, než se akt promlčí.
Nejdelší promlčecí lhůta – a to 20 let – je za
nejzávažnější trestné činy, za které je možno uložit výjimečný trest či trestný čin spáchaný při vypracování nebo při schvalování privatizačního projektu podle jiného právního předpisu.
Nahoru

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti