Upravit stránku

Velkou změnou je skutečnost, že se vrátí předkupní právo na podíl spolumajitele nemovitosti, které v předchozím občanském zákoníku existovalo přes 50 let až do konce roku 2013. Předkupní právo se vrací s platností od 1. ledna 2018.

Jak jsem zde již uváděl, u všech nájmů se pak snižuje maximální kauce (jistota) za nájem ze šestinásobku na trojnásobek nájemného.

 

Několik dalších zajímavých změn si dovolím uvést telegraficky:

  • prodloužení lhůty, v níž musí soud přezkoumat důvody pro omezení svéprávnosti, ze stávajících tří let na pět let,
  • zrušení povinnosti společenství vlastníků jednotek mít v názvu slovo "vlastníků",
  • manžel se již automaticky nestane společníkem ve firmě, kterou založí jeho manžel,
  • byly stanoveny úroky z prodlení u dlužného výživného,
  • zavedena veřejná evidence svěřenských fondů rejstříkovým soudem,
  • zrušení povinnosti společenství vlastníků jednotek mít v názvu slovo "vlastníků",
  • možnost uzavřít pracovní smlouvu ihned po dovršení věku 15 let, přičemž den nástupu do práce nesmí být před ukončením povinné školní docházky.

Pár dalších návrhu bylo v Poslanecké sněmovně odmítnuto. Jako perličku bych uvedl návrh, aby společenství vlastníků automaticky získalo zástavní právo k jednotkám, které spravuje. Kdo toto navrhoval, to by mě opravdu zajímalo. To by nevymyslel ani jaderný fyzik.

 

Samozřejmě toto nebyla poslední novela, v příštích letech jim bude určitě ještě mnoho.

Nahoru