Upravit stránku

V první řadě má kupující po odhalení skryté vady, bránící řádnému užívání, nárok na odstranění vady ze strany prodávajícího. Pokud k tomu nedojde, přichází v úvahu sleva z kupní ceny, v posledním případě až možnost odstoupení od kupní smlouvy.

Smluvní strany, které toto ustanovení znají, se samozřejmě snaží naklonit spravedlnost na svoji stranu už ve smlouvě. Kupující si je vědom své silné podpory v zákoně.

Prodávající se snaží nemovitost prodat bez jakýchkoliv záruk, čili tak jak stojí a leží. Samozřejmostí je, že stáří a stav nemovitosti odpovídá adekvátní ceně. V praxi, pokud dojde na lámání chleba u soudu, musím upozornit, že ten k těmto dohodám moc nepřihlíží – kupující se nemůže svého práva na uplatnění skrytých vad do budoucna vzdát.

Přesto, pokud budu chránit prodávajícího, určitě do smlouvy uvedu, že cena nemovitosti zohledňuje její zhoršený stav, způsobený stářím nemovitosti a jejím dlouhodobým užíváním. A že byl kupující před podpisem kupní smlouvy upozorněn na aktuální stav nemovitosti.

A poznámka na závěr - právo z vadného plnění (uznaná skrytá vada, třeba shnilé krovy) nevylučuje právo na náhradu škody. Pokud se tedy díky krovům zbortí střecha a rozbije televizi, nábytek a komodu z období Ludvíka XIV., máte nárok na jejich náhradu. A chudák prodávající, který toto nemá ošetřeno v pojistce.
Nahoru