Upravit stránku

Původně bylo dokonce v plánu zrušit zákon zcela, nakonec k tomu nedošlo, ale poplatky se výrazně snižují. Tlakem pro vznik novely zákonné úpravy platné od 1. května 2015 byla skutečnost, že v některých případech poplatek za vynětí převýšil cenu za samotný pozemek.

Poplatky sice zůstaly, ale nejvyšší možný odvod za metr čtvereční je nově maximálně 180 korun. Úprava se týká jen staveb rodinných domů, které staví fyzické osoby a domy budou sloužit k jejich bytové potřebě. U těchto individuálních stavebníků rodinných domů se bude poplatek nově určovat jen podle bonity půdy a nebude se zohledňovat ekologická váha prostředí. Poplatek se platí pouze za tzv. zastavěnou plochu a nádvoří, nikoli např. za zahradu.

Smyslem zákona má být, aby lidi nezastavovali „samoty“, ale stavěli pěkně jeden vedle druhého. V takovém případě stavby se Vás poplatek vůbec netýká.

V praxi to funguje tak, že místně příslušným orgánem je Stavební úřad. A ten Vám bez poplatku nevydá stavební povolení, čili obejít se to nedá. Každopádně dle mého názoru se tento poplatek dotkne cca 5% stavebníků.

Nahoru