Upravit stránku

Meziročně poklesl počet insolvenčních návrhů o 21,6%. Bohužel příčina není v tom, že by klesla zadluženost obyvatelstva, ale v naprosto nesystémové a velmi hloupé novele insolvenčního zákona, platné od 1.7.2017.

 

Kdo může podávat insolvenční návrhy?

Po novele mohou insolvenční návrhy podávat advokáti, notáři, exekutoři, insolvenční správci a akreditované osoby s povolením Ministerstva spravedlnosti, které však pracují pro klienty bezplatně.

 

Jaká je odměna za sepsání insolvenčního návrhu?

Připravuje-li se insolvenční návrh pro fyzickou osobu, spojený s povolením oddlužení, kterých je přes 80%, pak je zákonem daná odměna 4.000,-Kč bez DPH, u návrhu v rámci SJM pak 6.000,-Kč bez daně. To de facto vyloučilo první tři zpracovatele, protože nevím o nikom z nich, kdo by byl ochoten pracovat cca 3-5 hodin za uvedený peníz.

 

Jaké je řešení?

Při více než 4,5 milionech exekucí je mezi námi odhadem přes 250 tisíc lidí, pro které je jediné řešení – insolvence, spojená s oddlužením. Pokud to však nejsou vysokoškolsky vzdělaní právníci či ekonomové, kteří návrh mohou připravit sami, musí se obrátit na někoho z oprávněných. A to je samozřejmě problém.

Řešení tedy spatřuji v novele zákona a rozšíření počtu osob, které návrhy mohou zpracovávat. A řešením taky určitě bude posunutí maxima, které si za to mohou účtovat někam k hranici 10.000,-Kč bez daně.

Trocha čísel na závěr
Tak jak to vloni dopadlo? Fyzické osoby figurovali celkem u 21.343 insolvenčních návrhů, firemních bylo podáno 1.803. O oddlužení – tzn. splácení 30% nezajištěných pohledávek po dobu 5 let – požádalo 20.942 osob a povoleno to bylo celkem 19.043 dlužníkům.

 

Nezbývá nám tedy než doufat, že zákonodárci místo nesmyslné dluhové amnestie ve formě sedmiletého splácení nestanoveného množství dluhu, které je teď v řešení, vezmou rozum do hrsti a předělají loňský paskvil tak, aby se zase mohlo řádně fungovat a lidi mohli využívat to, co bylo na začátku vcelku rozumně vymyšleno.

Nahoru