Upravit stránku

Územní řízení

V územním řízení se rozhoduje, zda je stavba v souladu se zásadami územního rozvoje a územním plánem obce. Územní řízení na Vaši žádost zahájí stavební úřad, ten také rozesílá oznámení všem dalším účastníkům a nakonec vydá takzvané územní rozhodnutí. Územním rozhodnutím je například rozhodnutí o umístnění stavby nebo rozhodnutí o změně využití území. Za určitých podmínek, například pokud jde o stavbu v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše nebo jde o případy popsané v §96 stavebního zákona (např. stavba do 25 m2, terénní úpravy, zemědělské stavby do 300 m2, energetické sítě, ploty atd.), vydá stavební úřad pouze územní souhlas.

Čili výsledkem tohoto řízení je to, že se dozvíte, že můžete stavět.

Stavební řízení

Při stavebním řízení se projednává konkrétní podoba stavby, její provedení a technické aspekty. Na základě úspěšného stavebního řízení pak dostanete stavební povolení. Pokud jsou podmínky v území jednoznačné, lze vést územní a stavební řízení společně.

Čili výsledkem tohoto řízení je to, že se dozvíte, co můžete stavět.

 

Pokud jde o stavbu, u které hrozí riziko negativního vlivu na životní prostředí, například u větších komplexů staveb nebo staveb na zvlášť chráněném území, je potřeba projít také posouzením vlivu na životní prostředí – nazývá se to posouzení EIA. Některé stavební záměry – prostory pro těžbu uhlí, či letiště – musí EIA projít povinně.

Novela stavebního zákona zavedla sjednocovací povolovací proces a všechny tři výše uvedená řízení sjednocuje do jednoho, tzv. koordinačního řízení. Odpadla taky povinnost jednání s úřady při stavbách typu bazén (do 40 m2), stavba do 25 m2 a 5 m výšky, jako třeba  či skleník (do 5 m výšky).

Nahoru

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti