Upravit stránku

Sněmovna přehlasovala Senát a stvrdila svoji verzi rozsáhlé novely stavebního zákona, která má za cíl zjednodušit a zrychlit povolovací řízení. Poslanci odmítli pozměňovací návrhy Senátu, které se týkaly například přezkumu nezákonného jednání v moci úřední nebo pořizování územních plánů. Novelu nyní ve sněmovní verzi dostane k podpisu prezident.

Podstatné změny

Za nejvýznamnější body novely lze považovat zejména toto:

  • slučuje se územní řízení, stavební řízení a EAI (posuzování vlivu na životní prostředí)
  • rodinný dům bez omezení plochy se bude stavět pouze na stavební ohlášení
  • chata bez omezení plochy se bude stavět pouze na stavební ohlášení
  • skleník či bazén již lze postavit bez jakékoli komunikace s úřadem
  • elektrické dráty o napětí od 400 kV se povedou nad zemí
  • výrazně se omezuje možnost vstupu dalších osob (třeba ekologických hnutí) na stavební řízení
Účinnost zákona je samozřejmě podmíněna podpisem prezidenta, ale to je již krok pouze formální.
Nahoru