Upravit stránku

V ČR funguje čtyřčlánková soudní soustava:

1.      nejvyšší soud

2.      vrchní soudy

3.      krajské soudy (v Praze se nazývá Městský soud)

4.      okresní soudy (v Praze se nazývají Obvodní soudy)

A nade všemi bdí Ústavní soud.

Ne všechny spory se zahajují u Okresního soudu, protože jsou případy (např. spory mezi podnikateli či závažná trestná činnost), kde prvoinstančním soudem je Kraj.

Samostatnou kapitolou je správní soudnictví, které využívá stejné budovy, ale orgány se jmenují jinak.

Nahoru