Upravit stránku

Úpravou Občanského soudního řádu, Insolvenčního zákona a Zákona o dobrovolných a nedobrovolných dražbách došlo ke změně pořadí uspokojení věřitelů při prodeji nemovitosti dlužníka. Jedná-li se o bytovou či nebytovou jednotku, na prvním místě bude vždy dražitel (či prodávající insolvenční správce). Ale na druhé místo se před zajištěného věřitele dostalo SVJ.

 

Kolik SVJ dostane?

 

SVJ má nárok až na 10% z prodejní ceny a to za účelem uspokojení své pohledávky vůči dlužníkovi – členovi SVJ.

Jaké podmínky musí splnit?

 

A zde je to zásadní – do zahájení dražby (či prodeje) musí SVJ podat na místně příslušný okresní soud návrh na vydání platebního rozkazu. Bez toho nemůže svoji pohledávku uplatnit.

 

Exekuční prodej

 

Zde bude SVJ kontaktováno exekutorem tak, že mu tento pošle dražební vyhlášku. Na to tedy SVJ formálně podá žalobu. Doporučuji neplatit poplatek, ale napsat – poplatek bude uhrazen na výzvu soudu. S podaným návrhem se SVJ přihlásí do dražby a až jej po měsíci soud vyzve k úhradě kolku, tak dražba již bude za námi, a proto, když poplatek ve třídenní lhůtě neuhradí, soud žalobu zamítne.

 

Insolvenční prodej

 

Zde je to trochu jiné – SVJ musí sledovat insolvenční rejstřík a svoji pohledávku včas přihlásit. Čili, pokud je dlužníkovi například povoleno oddlužení, dostávají všichni věřitele od zveřejnění na úřední desce (justice.cz) lhůtu 30 dnů na přihlášení pohledávky. Kdo to nestihne, má smůlu a pohledávka zanikne (po řádném ukončení insolvenčního řízení).

 

Co Vy na to, předsedooooo?

 

Dělat předsedu SVJ je vzhledem k výše uvedeném velmi nevděčný úkol. Kdo si nerozumí s technikou, nepoužívá hlídače na serverech a nemá smysl pro evidenční pořádek, tak lhůtu většinou prošvihne. A pak stačí jeden jediný člen SVJ, který podá na předsedu žalobu z titulu porušení péče řádného hospodáře, kdy svým opomenutím způsobil SVJ škodu ve výši neuhrazené pohledávky za dlužníkem a hádejte, kdo za to je hmotně odpovědný? No jasně – předsedo – ty, ty, ty, ty, ty, ty - ty to budeš platiti.

Nahoru

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti