Upravit stránku

Občanský zákoník v  §1180 říká, že vlastník jednotky, nebylo-li určeno jinak, přispívá na správu domu a pozemku ve výši odpovídající jeho podílu na společných částech. Dle nového prohlášení vlastníka už tento podíl nemusí odpovídat skutečnost, proto pozor na to (to byla jen poznámka pod čarou).

Dům spravuje společenství vlastníků, nebo pokud zatím nevzniklo, tak jmenovaný správce domu. V tomto případě už SVJ vzniklo. Pokud společenství vlastníků odsouhlasilo stavební práce, tak je každý povinný podílet se dle výše svého podílu. Pokud tak neučiní, je SVJ oprávněno podat na soud žalobu – návrh na vydání platebního rozkazu. Tím bude žalovat dlužnou částku dlužníka a v případě pravomocného rozhodnutí soudu je toto řádný exekuční titul k zahájení exekuce, která skončí až dražbou bytu. Toto celé bude trvat minimálně rok a půl, spíše déle.

Jak tedy z dlužníka dostat peníze dříve? Bohužel nijak. NOZ nedává SVJ žádnou pravomoc k vymáhání dluhu. Dlužníka nesmí vystěhovat, protože on je majitelem jednotky a souvisejících podílů na domě a pozemku. SVJ může pouze prosit, naléhat či hrozit, ale to je vše. Jinak než přes soud si nepomůže.

Nahoru