Upravit stránku

Ano, legální řešení existuje. Řeší se to žalobou na vypořádání spoluvlastnického podílu. Bohužel to trvá déle, zákonný postup je upraven v §1143 občanského zákoníku, a pokud se spoluvlastníci nejsou schopni dohodnout, tak se obrátí na soud (stačí jeden z nich) a mohou požadovat jedno z následujícího:

  • Rozdělení věci (nesmí se však snížit její hodnota)
  • Přikázání jednomu ze spoluvlastníků (za přiměřenou náhradu, společně s žalobou určitě doporučuji podat na soud i znalecký posudek)
  • Prodej v dražbě (pravomocný rozsudek je tzv. exekuční titul, jehož výkon formou dražby upravuje §348 občanského soudního řádu; návrh na výkon rozhodnutí může podat kdykoli kterýkoli ze spoluvlastníků)

 

Co na to Nejvyšší soud?

Pokud soud rozhodne o rozdělení nemovitosti nebo nařídí její prodej ve veřejné dražbě, zaniká spoluvlastnictví až okamžikem, kdy je nemovitost skutečně rozdělena nebo prodána (rozsudek Nejvyššího soudu ČR ve věci spis. zn. 21 Cdo 2145/2009 ze dne 23. září 2010, publikovaný v časopise Soudní judikatura pod č. 95/2011).

Jak dlouho vše trvá?

Celá záležitost se nevyřídí dříve než za rok. A tady už bude v našem případě problém s exekucemi, co spoluvlastníkovi napadají na jeho podíl. A současně je mohou exekutoři dát (a dají je) i na podíl manželky, protože na jím páchané dluhy se koukáme jako na dluhy v rámci SJM. Ona pak bude muset podávat vylučovací žaloby do exekučního řízení a v nich přesvědčit exekutora, že o dluzích nevěděla.

Čili skoro by bylo nejlepší, aby už nějaký exekutor na jeho podíl zřídil Exekuční příkaz k prodeji a ona toho exekutora požádala o dražbu jeho podílu. V dražbě to sama koupí a následně čisté prodá. Doporučuji se s exekutorem domluvit, aby dražbu udělal v příštím roce, protože elegantně využije novinky v občanském zákoníku – návratu předkupního práva – více ZDE.

Jak řešit stávající závazky?

Co se stávající hypotékou či poplatky vůči SVJ, které váznou k bytu? Musí každý platit jen svůj podíl anebo jak to je?

Jednoznačně – dluží společně a nerozdílně a bance či SVJ je úplně jedno, kdo platí, hlavně se platit musí. Takže vše bude hradit paní a při vypořádání vlastnictví může požádat soud o to, aby si mohla z kupní ceny započíst polovinu prokazatelně hrazených nákladů.

Více k tomuto tématu probírám na svém otevřeném školení PRÁVO A NEMOVITOSTI.

Nahoru