Upravit stránku

Smluvní vztah na základě smlouvy o obchodním zastoupení je dnes velmi častým jevem. Nejen v realitách, ale třeba v pojišťovnictví, velkoobchodním prodeji či distribuci kosmetiky. Pokud však již obchodní zástupce nechce dál spolupracovat, jak může smluvní vztah ukončit?

Smlouva na dobu určitou

Tato se ukončí uplynutím lhůty, před jejím uplynutím ji lze jednostranně ukončit pouze ze závažných důvodů, jakými jsou třeba závažné porušení dohodnutých smluvních podmínek či zákona. Tento typ je však méně častým, většina podobných smluv se uzavírá na dobu neurčitou.


Smlouva na dobu neurčitou

Smlouva se vypovídá v souladu s ustanoveními §2510 občanského zákoníku, který stanoví výpovědní dobu dle trvání smlouvy a to takto:

  • první rok trvání smlouvy = výpovědní doba je jeden měsíc
  • druhý rok trvání smlouvy = výpovědní doba jsou dva měsíce
  • třetí a další roky trvání smlouvy = výpovědní doba jsou tři měsíce

Výpovědní doba počíná běžet dnem doručení výpovědi druhé straně a končí posledním dnem v kalendářním měsíci, v němž výpovědní doba uplynula.

Prakticky – uzavřel jsem 1.1.2016 smlouvu o obchodním zastoupení. Vypovím ji dnes, tedy 18.6.2017, což je druhý rok trvání smlouvy. Když dnes doručím zastoupenému výpověď, výpovědní doba skončí k 31. srpnu 2017.

Pokud potřebujete jakoukoli právní pomoc, radu či smlouvu, obraťte se na odborníky – ZDE.

Nahoru