Upravit stránku

Ano, existuje.  Pokud byl rozsudek o určení výživného vydán po 1.1.2014 je možné, a to v souladu s ustanovením § 918 zákona č. 89/2012 Sb. , známého jako nový občanský zákoník, aby soud v případech hodných zvláštního zřetele uložil osobě výživou povinné, aby složila zálohu na výživné splatné v budoucnu. A protože exekutor má státu soudního komisaře, může toto udělat i on. V praxi se to dělá na popud oprávněného a exekutor zablokuje majetek dlužníka v potřebné výši. Rád zde uvedu příklad, který jsem osobně zažil.

Řešili jsme prodej nemovitosti, kdy pán měl dostat z prodeje 1,5 mil. Kč. Najednou však přišel exekuční příkaz na částku 972.000,-Kč, kterou exekutor na našem účtu, ze kterého jsme měli poslat pánovi peníze, zablokoval. Co se stalo? Klient měl dvě malé děti (2 a 3 roky) s paní, se kterou se rozvedl. Soudem přiznané alimenty však už půl roku neplatil. Paní je tedy nechala vymáhat prostřednictvím exekutora. A protože věděla, že prodává byt, tak to exekutorovi sdělila. A ten už si zjistil, kdo obchod s pánem dělá a poslal mi exekuční příkaz na uvedenou částku. Ta částka totiž byla i na budoucí alimenty do doby, než dětem bude 18 let. Takže exekutor dostal svých 972t Kč a klient lehce přes půl milionu, místo 1,5 mil. Kč, za které si chtěl koupit jiný byt. Čili – to zamrzí.

Pokud by mezi rodiči došlo k dohodě, tak exekutor peníze na pokyn oprávněné strany dlužníkovi uvolní. Ale toto jsem ve své praxi ještě nezažil.
Nahoru