Upravit stránku

Díky tomuto zákonu došlo i k úpravě zákona o daních z příjmů, který rozšířil pravomoci správce daně a zároveň přenesl nové povinnosti na daňové poplatníky.

Správce daně dostal do ruky možnost vyzvat poplatníka k prokázání původu majetku, pokud zjistí, že rozdíl mezi přiznanými příjmy a nárůstem jmění či spotřeby přesáhne 5,000.000,-Kč. Správce v takovém případě zašle poplatníkovi výzvu, kde mu dá minimálně 30 denní lhůtu k prokázání toho, kde získal prostředky na nabytý majetek. Správce daně může zkoumat majetek primárně 3 roky zpětně, ale daňový řád mu za určitých okolností tuto lhůtu prodlužuje na 10 let.

Důkazní břemeno nese poplatník a sankce jsou nemalé. 50% z dodatečně stanovené daně, pokud nebude poplatník poskytovat součinnost, tak dokonce 100%. A to už zamrzí.

Nahoru