Upravit stránku

Od roku 2014 podle zákona o obchodních  korporacích nemůže jednatel sám se sebou uzavřít pracovní smlouvu, může ale uzavřít smlouvu o výkonu funkce jednatele. Na OSSZ se toto přihlašuje pod kódem S,  kde může mít dohodnuty stejné podmínky jako v pracovní smlouvě, výjimka je náhrady mzdy, která za prvních čtrnáct dní nenáleží, náleží až pak nemocenská od 15. dne. To je asi jediný rozdíl. 

Mzdové listy za jednotlivé roky se uschovávají 30 let stejně jako u řádné pracovní smlouvy.

Existují však výklady, které tvrdí, že výše uvedené ustanovení zákona se nepoužije a jednatel může uzavřít řádnou pracovní smlouvu. Ke dnešku však neregistruji žádný judikát, kdy by toto nadřízená soudní instance potvrdila.

Nahoru