Upravit stránku

Předem všem doporučuji prostudovat přechodné ustanovení zákona, zejm. od §170 nahoru. A nejzajímavější je ustanovení §176:

§ 176

Prokazování odborné způsobilosti

(1) Do 24 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona lze odborné znalosti a dovednosti pro poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru prokázat též čestným prohlášením osoby oprávněné poskytovat nebo zprostředkovávat spotřebitelský úvěr. Čestné prohlášení se může týkat pouze pracovníků osoby oprávněné poskytovat nebo zprostředkovávat spotřebitelský úvěr, jejích vázaných zástupců nebo zprostředkovatelů vázaného spotřebitelského úvěru pro ni činných. Osoba oprávněná poskytovat nebo zprostředkovávat spotřebitelský úvěr, která je fyzickou osobou, může učinit čestné prohlášení sama o sobě.

Zkoušku odborné způsobilosti dle zákona „musí“ složit všichni pracovníci poskytovatele i zprostředkovatele, kteří přijdou do styku se spotřebitelem. Test není procházkou v růžové zahradě, to musím uznat. Každá zkoušená osoba obdrží individuální test obsahující 60 otázek (celkově jich je k nastudování 1200) a dvě případové studie (ze 40), na kterých musí prokázat schopnost aplikovat své znalosti do praxe. Jinými slovy odpovědět alespoň na 51% z nich dobře :)

Což je však podstatné a nevyhne se tomu nikdo z nás - zákon nově zavádí povinnost posuzování úvěruschopnosti žadatele o půjčku. Každý poskytovatel v případě soudního sporu musí prokázat, že klient v době schválení úvěru byl schopen řádně a včas platit své závazky. V opačném případě je smlouva neplatná. Zákon přímo nabádá poskytovatele k využívání externích zdrojů k posouzení úvěruschopnosti žadatele. Jak se to bude dělat v praxi, to Vám zákon neřekne….

V tuto chvíli je 2 roky čas, než by měl člověk ty zkoušky udělat (cena je 2.000,-Kč za jeden termín). Osobně bych tedy nepanikařil a chvíli počkal na to, co se stane. Zájemců v první vlně je spousta a je možné, že až přijde novela zákona (u podobných zásadních kodexů je to zpravidla do roka), tak, že se podmínky změní a budou volnější.

Samozřejmě, kdo se na to cítí, může se do zkoušek vrhnout hned. Ruku na srdce - ono to neuškodí!

Nahoru

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti